* Закон України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Украине» від 12 липня 2001 р. № 2658-111.

* Закон України "Про фонд державного майна України" від 9 грудня 2011 р. № 4107-VI.

* Закон України "Про оцінку земель" від 11 грудня 2003 р. № 1378-IV.

* Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" від 15 травня 2003 р. № 755-IV.

* Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 р. № 2755-VI (ст. 172, 173).

* Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. № 436-IV (ст. 75, 77, 141).

* Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. № 435-IV (книга 4).

* Національний стандарт № 1 «Загальні засади оцінки майна та майнових прав», затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 № 1440. 

* Національний стандарт № 2 «Оцінка нерухомого майна», затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 № 1442. 

* Національний стандарт № 3 «Оцінка цілісних майнових комплексів», затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 29.11.2006 № 1655.

* Національний стандарт № 4 «Оцінка майнових прав інтелектуальної власності», затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 03.10.2007 № 1185.

* "Порядок проведення оцінки для цілей оподаткування, нарахування та сплати інших обов'язкових платежів, що стягуються відповідно до законодавства", затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.2013 № 231.

* Методіка оцінки майна, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003, № 1891.

* "Порядок продажу об'єктів, що підлягають приватизації, разом із земельними ділянками державної власності",затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 8 липня 2009 р. № 689.

* Порядок оцінки орендованого нерухомого майна, що містить невід
'ємні поліпшення, внесені за час його оренди, під час приватизації, затверджений наказом Фонду державного майна України N 377 від 27.02.2004 та зареєстрований в Міністерстві юстиції України № 343/8942 від 18.03.2004.

* Методика товарознавчої експертизи та оцінки колісних транспортних засобів, затверджений наказом Міністерства юстиції України та ФДМУ від 24.11.2003, № 142/5/2092 із змінами від 24.07.2009.

 * Міжнародні стандарти оцінки (МСО 2011).